รายละเอียดสินค้าโอทอป

เห็ดสวรรค์

เห็ดสวรรค์

เห็ดสวรรค์ (รหัสโอทอป 451800325202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 303/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

190 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบุญสัน

โทร : 085-9261684

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด