รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกลายขิด

เสื่อกกลายขิด
เสื่อกกลายขิด

เสื่อกกลายขิด (รหัสโอทอป 452000024701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด

67 มะบ้า หมู่ 3ตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นางเลี่ยมทอง ทิน

โทร :

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2553