รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก

เสื่อกก
เสื่อกก

เสื่อกก (รหัสโอทอป 450802695201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหูลิง หมู่ 2

18 หนองหูลิง หมู่ 2 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ : นางหนูพิน ประชาโ

โทร : 08-4418-0916

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2553