รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตาไหมพรม

ตุ๊กตาไหมพรม

ตุ๊กตาไหมพรม (รหัสโอทอป 450300885201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 1122/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตุ๊กตาไหมพรม

83 โพธิ์น้อย หมู่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

ติดต่อ : นางสมหมาย แท่นปร

โทร : 08-4418-7175

วันที่แก้ไข : 21 ม.ค. 2553