รายละเอียดสินค้าโอทอป

พวงหรีด-ดอกไม้จัทน์

พวงหรีด-ดอกไม้จัทน์

พวงหรีด-ดอกไม้จัทน์ (รหัสโอทอป 450802555201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 201/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มประดิษฐ์พวงหรีด-ดอกไม้จันทน์

11 หนองแสง หมู่ 7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ : นางสุนทรีย์ ศรีส

โทร : 081-0503450

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2553