รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องกระดาษทิชชูจากต้นกก

กล่องกระดาษทิชชูจากต้นกก

กล่องกระดาษทิชชูจากต้นกก (รหัสโอทอป 450802645204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้า

83 ศรีสมเด็จ หมู่ 11 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ : นางฉลาด ขามผดุง

โทร : 089-0747031

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้า