รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก
ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 450701545201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ

37 หนองตอ หมู่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางสง่า มัดหา

โทร : 08-4923-9462

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ