รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกลายขิด

เสื่อกกลายขิด
เสื่อกกลายขิด

เสื่อกกลายขิด (รหัสโอทอป 450701285201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านงิ้ว ม.5 ต.โนนชัยศรี

192 งิ้ว หมู่ 5 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางลาวัลย์ บุตรพ

โทร : 08-7914-6187

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านงิ้ว ม.5 ต.โนนชัยศรี