รายละเอียดสินค้าโอทอป

มังกรขี้เลื่อย

มังกรขี้เลื่อย
มังกรขี้เลื่อย

มังกรขี้เลื่อย (รหัสโอทอป 450701475202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักวังชัย

49 วังชัย หมู่ 11 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางพิศมัย มณี

โทร : 087-6375805

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2553