รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่สมุนไพรบ้านไพรผึ้ง

สบู่สมุนไพรบ้านไพรผึ้ง

สบู่สมุนไพรบ้านไพรผึ้ง (รหัสโอทอป 600801255301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สบู่สมุนไพรบ้านไพรผึ้ง

397 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อ : นางฐิติทิพย์ เอนกโชติรัตน์

โทร : 081-7926719, 056 249397

โทรสาร : 02-9460667

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สบู่สมุนไพรบ้านไพรผึ้ง