รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
  • รหัสสินค้า : 450101-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก (รหัสโอทอป 450103415302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

82 หมู่ 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายบุดดี สารครศรี

โทร : 0-43527641

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด