รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 451400694901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหว่านไฟ

30 หว่านไฟ หมู่ 8 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางสะอาด ฉวีโรจ

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหว่านไฟ