รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมยูเอสที

นมยูเอสที

นมยูเอสที (รหัสโอทอป 270900144701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

669 หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250

ติดต่อ :

โทร : 037-517111-3

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด