รายละเอียดสินค้าโอทอป

โกเนี้ยวลูกชิ้นปลากราย

โกเนี้ยวลูกชิ้นปลากราย
  • รหัสสินค้า : 600101-SC004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โกเนี้ยวลูกชิ้นปลากราย (รหัสโอทอป 600100794701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านโกเนี้ยวลูกชิ้นปลากรายแท้

จ.49/72 ซอยสวรรค์วิถี 16 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ติดต่อ : นางนวลศิริ รุ่งคณาวุฒิ

โทร : 081-6800960--056-222627

โทรสาร : 056 220436

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ร้านโกเนี้ยวลูกชิ้นปลากรายแท้