รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุง

ตุง

ตุง (รหัสโอทอป 550500215201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

85 หมู่ 3 บ้านดอนไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 55120

ติดต่อ : นางถนอม ทีฆาวงศ์

โทร : 081 3667323, 089 9987517

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย