รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อลายขิตขอ

เสื่อลายขิตขอ
เสื่อลายขิตขอ

เสื่อลายขิตขอ (รหัสโอทอป 450701535201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองสิม ม.11 ต.โพธ์ศรี

79 หนองสิม หมู่ 11 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นาง บุญเริ่ม เปล

โทร : 08-3049-2498

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองสิม ม.11 ต.โพธ์ศรี