รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก
ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 450701555201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโพธิ์ศรีสว่าง ม. 5

54 โพธิ์ศรีสว่าง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางสมนึก สางมาตย์

โทร : 08-6229-0339

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553