รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไซ

ไซ

ไซ (รหัสโอทอป 450701645205)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานบ้านป้อง 2 หมู่ 7

9 คำผักกูด หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางสุมาลี โคตรคำ

โทร :

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553