รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกก

เสื่อกก
เสื่อกก

เสื่อกก (รหัสโอทอป 450701695201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองโก ม.8

22 หนองโก หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางลิน มูลศรีนวล

โทร : 08-7237-6671

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553