รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมนางเล็ด

ขนมนางเล็ด
  • รหัสสินค้า : 451503-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมนางเล็ด (รหัสโอทอป 451500394701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเดิ่น

16 โป่ง หมู่ 3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางโชคสมพร หาญพล

โทร :

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553