รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มฝ้าย

ผ้าห่มฝ้าย

ผ้าห่มฝ้าย (รหัสโอทอป 451500134701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 201/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ไฟฟ้า

73 ใหม่ไฟฟ้า หมู่ 2 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : คุณช่องแก้ว อัฐน

โทร :

วันที่แก้ไข : 29 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ไฟฟ้า