รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

โคมไฟจากกะลามะพร้าว

โคมไฟจากกะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 450101425202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 8/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

10 หมู่ 5 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 089-5710687 08-95710-6687

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว