รายละเอียดสินค้าโอทอป

ภาพปักจากผ้าไหม

ภาพปักจากผ้าไหม
ภาพปักจากผ้าไหม

ภาพปักจากผ้าไหม (รหัสโอทอป 450100214902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตกรรมจากผ้าไหม

29 สนามม้า หมู่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางสาววิภา ฐานิล

โทร : 0-4352-5064

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2553