รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 451500334701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโป่ง

17 คำอุดม หมู่ 4 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางคำเพียร พ้นทุ

โทร : 08-9012-0056, 0-4350-4195

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโป่ง