รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 390300314902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพ้นเมืองบ้านหนองปิง

77 หนองปิง หมู่ 6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140

ติดต่อ : นางบัวเครือ เดชโ

โทร : 08 7954 1668

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพ้นเมืองบ้านหนองปิง