รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าไม้ไผ่

ตะกร้าไม้ไผ่
ตะกร้าไม้ไผ่

ตะกร้าไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 450100324701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่

29 ป่าเพิ่ม หมู่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายอดุลย์ จอมคำส

โทร : 08-7335-5458

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553