รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าไม้ไผ่

ตะกร้าไม้ไผ่
ตะกร้าไม้ไผ่

ตะกร้าไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 450102935201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่หนองผือ

54 หนองผือ หมู่ 13 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางมลิวัลย์ กันล

โทร : 08-7612-2316

วันที่แก้ไข : 29 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่หนองผือ