รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน โหวด)

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน โหวด)

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน (แคน โหวด) (รหัสโอทอป 450100984701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มโหวดแคน

79 หนองตาไก้ หมู่ 17 บ้านหนองตาได้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายแสง สาวิสิทธิ

โทร : 08-6238-8197, 08-6238-8198

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553