รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มใยสังเคาระห์

ผ้าห่มใยสังเคาระห์

ผ้าห่มใยสังเคาระห์ (รหัสโอทอป 450101044901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่หนองแก

4 หมู่ 18 บ้านหนองไผ่ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางทองพันธ์ สาสีเสาร์

โทร : 043-523246

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่หนองแก