รายละเอียดสินค้าโอทอป

จักสานพลาสติก

จักสานพลาสติก
จักสานพลาสติก

จักสานพลาสติก (รหัสโอทอป 450103115202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านหนองตากล้า

31 หนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางละออง สีสุมัง

โทร : 08-7773-0263, 0-4352-3147

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553