รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือจำลอง

เรือจำลอง

เรือจำลอง (รหัสโอทอป 451200975201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้านเรือจำลองเมืองสรวง

249 หัวนา หมู่ 4 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

ติดต่อ : นายธนวัตน์ เกิด

โทร : 0-4359-7499

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553