รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 450100845202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้า

58 โพนศรี หมู่ 5 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางวงเดือน บุญโท

โทร : 08-6226-9525

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2553