รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบลายขิต

ผ้าสไบลายขิต
ผ้าสไบลายขิต

ผ้าสไบลายขิต (รหัสโอทอป 451400354701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสไบลายขิต

123 หว่านไฟ หมู่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ติดต่อ : นางแดง โพธิบุรี

โทร : 08-7227-0213

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสไบลายขิต