รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไหล่สมุนไพร

ไหล่สมุนไพร

ไหล่สมุนไพร (รหัสโอทอป 660400455206)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
990.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง

477 เขาพนมกาว หมู่ 9 ป่าแดง-บ้านโรงวัว ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150

ติดต่อ : นายสมนึก จันทร์จร

โทร : 08-1604-2701

วันที่แก้ไข : 15 ธ.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง