รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันมะพร้าวแบบบรรจุในลูกมะพร้าว 60 Ml

น้ำมันมะพร้าวแบบบรรจุในลูกมะพร้าว 60 Ml

น้ำมันมะพร้าวแบบบรรจุในลูกมะพร้าว 60 Ml (รหัสโอทอป 770300605205)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 670/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ

171 ม.3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : น.ส.อารมย์ สุจริต

โทร : 08-1770-4275

โทรสาร : 032-619015

อีเมล: nong_coconut@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิบ้านแสงอรุณ