รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 770400765201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งเรือยาว

96 ปากคลอง หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นางละออง อิสรไกร

โทร : 089-0197896

วันที่แก้ไข : 24 มี.ค. 2553