รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 770402-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวน (รหัสโอทอป 770400454701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง

171 หมู่ 2 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางกัญญา แสงประเ

โทร : 089-8077630

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินกอง