รายละเอียดสินค้าโอทอป

กรอบกระจกเงา

กรอบกระจกเงา

กรอบกระจกเงา (รหัสโอทอป 770500224701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 40/2546
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน

112/1 หมู่ 6 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางสุมาลี อัมภวา

โทร : 087 9129327, 087 0416370

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน