รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีมนวดผม

ครีมนวดผม

ครีมนวดผม (รหัสโอทอป 770500144901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 93/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบางเจริญ

114/1 บางเจริญ หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางเชียร แสนสบาย

โทร : 086-1783090-1

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป ลุ่มพัฒนาสตรีบ้านบางเจริญ