รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ผ้าใยบัว

ดอกไม้ผ้าใยบัว

ดอกไม้ผ้าใยบัว (รหัสโอทอป 770600264701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์

128/1818 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

ติดต่อ : คุณจินตนา เครือคำ

โทร : 085 0637692 , 085 0186084

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์