รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะเขือเทศราชินีสด

มะเขือเทศราชินีสด
มะเขือเทศราชินีสด
มะเขือเทศราชินีสด
  • รหัสสินค้า : 730509-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 12.50 X 19.00 X 4.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :395.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

110 หมู่ 6 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 29 มี.ค. 2553

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce