รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม อบแห้ง

มะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม อบแห้ง
  • รหัสสินค้า : 730509-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม อบแห้ง ไม่แต่งสี กลิ่น

  • ขนาด : 7.00 X 7.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 73-2-04249-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

110 หมู่ 6 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 29 มี.ค. 2553

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce