รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะเขือเทศราชินีสด

มะเขือเทศราชินีสด
  • รหัสสินค้า : 730509-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะเขือเทศราชินีสด (รหัสโอทอป 730501644901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce

110 หมู่ 6 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 29 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม .... OTOP e-Commerce