รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถุงประคบไมรโคเวฟ

ถุงประคบไมรโคเวฟ

ถุงประคบไมรโคเวฟ (รหัสโอทอป 770100635201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย

955 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

ติดต่อ : คุณชุติกาญจน์ จงผดุงเกียรติ

โทร : 032 554351, 081 942 6673

อีเมล: grandmom@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/Grandmomspa.htm

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือนสมุนไพรคุณยาย