รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผ้าและเครื่องแต่งกาย (รหัสโอทอป 770800674903)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านตาลเจ็ดยอด

108 หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ถนนซอยเทศบาล 14 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : นางสมรัตน์ ศรีทอง

โทร : 080 7880789, 086 1363755

วันที่แก้ไข : 22 เม.ย. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านตาลเจ็ดยอด