รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวตูเสวย

ข้าวตูเสวย
ข้าวตูเสวย
  • รหัสสินค้า : 120403-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.50 X 16.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :530.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

7 หมู่ 11 บ้านบางแพรกน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ติดต่อ : น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม

โทร : 086 9039487, 02 5951881

อีเมล: cdd_non@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่