รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะ
ขนมเปี๊ยะ
  • รหัสสินค้า : 720907-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะ ใส้ต่างๆ (รหัสโอทอป 720901315301)

  • ขนาด : 18.00 X 18.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านขนมเปี๊ยะมงคล

273 คณฑี หมู่ 1 มาลัยแมน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ติดต่อ : นางวริษฐา รุหะฉันท์

โทร : 08-1828-7154

โทรสาร : 0-3556-5535

อีเมล: kanompiamongkol@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ร้านขนมเปี๊ยะมงคล