รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมสำเร็จรูป

ผ้าไหมสำเร็จรูป

ผ้าไหมสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 101400304701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้องเสื้อกาย

3091 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อ : นางเรไร เกิดบัณฑิ

โทร : 02 734 0742-3, 089 173 7752

โทรสาร : 02 734 0743

วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป ห้องเสื้อกาย