รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี

ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี

ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี (รหัสโอทอป 260400795201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ระบายสี

27/9 ญวน หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นางลดาวัลย์ ทอง

โทร : 085-890-1827

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2553