รายละเอียดสินค้าโอทอป

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ (รหัสโอทอป 580500705201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

182/1 แม่ลาน้อย หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นางคำแปง อินต๊ะม

โทร : 0 5368 9057

วันที่แก้ไข : 11 ส.ค. 2553